Anadolu Grubu 2024’ün ilk çeyreğinde 2 milyar 65 milyon 517 bin lira net kâr açıkladı

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL), 2024 yılı birinci çeyrek bilançosunu 24 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş., yılın ilk çeyreğinde toplam 2 milyar 65 milyon 517 bin TL net kar açıkladı.

Şirket, 2023 yılı ilk 3 aylık dönemde 3.684.662.000 TL kar açıklamıştı. Böylece şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %44 azaldı.

AGHOL Bilanço 2023/3 aylık 2024/3 aylık
Satışlar 96.359.825.000 105.581.877.000
Net dönem kârı 3.684.662.000 2.065.517.000
Esas faaliyet kârı 2.681.597.000 -413.241.000
FAVÖK 7.707.234.000 6.821.781.000

Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 arttı.

AGHOL Bilanço 2023/12 aylık 2024/3 aylık
Toplam varlıklar 450.818.618.000 446.001.296.000
Toplam borçlar 244.185.801.000 240.749.397.000
Özkaynaklar 74.112.201.000 74.299.760.000

Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %0,5 arttı.

Şirket rasyoları Değer
Fiyat kazanç oranı (F/K) 4,10
Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) 1,16
Piyasa değeri 85,96 milyar TL

ANADOLU GRUBU İCRA BAŞKANI BURAK BAŞARIR: “FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ HER ALANDA DEĞER KATMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Anadolu Grubu’ndan KAP’a yapılan bildirimde değerlendirmesine yer verilen Anadolu Grubu İcra Başkanı Burak Başarır şu ifadeleri kullandı:

“Artan faizler, belediye seçim süreci, küresel ekonomilerdeki ve jeopolitik belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisi 2024 senesinde de büyümesini sürdürmektedir. Belediye seçimlerinin geride kalması ve para politikalarında normalleşme sürecinin devam edeceğinin anlaşılmasıyla birlikte Türkiye CDS primlerinde iyileşme, risk algısında düzelme ve yabancı yatırımcıların Türkiye’ye artan ilgisini gözlemliyoruz. Öteki taraftan artan enflasyon, yükselen faizler ve ihracat pazarlarındaki azalan büyümeler neticesinde hem üretim maliyet yapılarında hem de tüketicilerin harcama eğiliminde zorlu bir döneme girdiğimizi söyleyebiliriz.

2024 ilk çeyrek operasyonel sonuçlarımıza bakacak olursak; esnek ve dayanaklı iş modellerimiz, coğrafi ve sektörel dağılımımız, verimlilik ve maliyet odaklı yapımız sayesinde 2024 yılı ilk çeyreğinde satış gelirlerimiz konsolide bazda senelik %9,6 artarken, FAVÖK’ümüz ise büyük ölçüde artan maliyet baskıları sonucunda yıllık bazda %15,5 azaldı. Holding konsolide ana ortaklık net kârımız ise bu dönemde 2,1 milyar TL oldu. Bu rakamlar TMS29 uygulanan tutarlar olurken TMS 29’un etkisi hariç tutulduğunda ise satış gelirlerimizi %84,9, FAVÖK’ümüzü ise %78,4 artırdık, net karımız ise %117,3 artarak 1,4 milyar TL’ye ulaştı. Faaliyet gösterdiğimiz segmentlerinin tümü büyüme performansımızda önemli rol oynadılar ancak maliyet baskılarının kârlılığımıza kısmen olumsuz bir etki yaptığını gözlemledik.

Başlıca operasyonlarımızın performanslarını değerlendirirsek; Meşrubat segmentinde özellikle Türkiye hem karlılık hem hacimler olarak başarılı bir çeyrek geçirdi. Pakistan’daki zayıf performans diğer ülkelerin başarılı performansı ile dengelendi. Bira grubumuz güçlü hacim performansını sürdürürken, daha önce paylaşılan beklentiler dahilinde kısmen karlılıkta bir düşüş yaşadı. Migros güçlü ciro artışı, pazar payı kazanımı ve disiplinli bilanço yönetimi sürdürürken özellikle personel maliyetlerindeki artış kârlılığa olumsuz etki yaptı. Otomotiv segmenti ihracat pazarlarındaki güçlü bir performans sergilerken yavaşlayan yurt içi otomotiv pazarı büyümesinden etkilendi.

Konsolide net borç/FAVÖK rasyomuz yılın ilk çeyreğinde 0,9x olarak gerçekleşmiştir. Holding, bilanço yapısı olarak büyük bir dönüşüm sürecini başarıyla sürdürmektedir. TMS 29’un etkisi hariç tutulduğunda 2018 yılında 3,6x’lara kadar çıkan net borç/FAVÖK rasyomuz 2024 yılı ilk çeyreğinde 0.7x seviyesine geldi. Başarılı operasyonel performans, pozitif serbest nakit akımı yaratılması, sıkı bilanço ve proaktif risk yönetimi, atıl varlıkların değerlendirilmesi ve döviz açık pozisyonlarının azaltılması gibi daha önce belirlediğimiz önceliklerimiz finansal tablolarımızın güçlenmesine katkı sağlamıştır ve bilançomuz özellikle artan faizlere geçmişe göre çok daha korunaklı bir durumdadır. Bununla birlikte grup şirketlerimizin ödediği ve kendi hissedarlarımıza ödediğimiz temettüler yıllar bazında artmaktadır.

2024 yılında da faaliyet gösterdiğimiz her alanda değer katmaya devam ediyoruz. Global belirsizlikler, yüksek enflasyon, küresel durgunluk endişeleri, politik ve jeopolitik gelişmeler yine takip edeceğimiz en önemli gündem maddeleri olacak. Öncelikli başlıklarımız tüketicilerle yakın bağların korunması, operasyonel verimlilik, maliyetlerin yönetilmesi, pozitif nakit akışı, etkin ve disiplinli finansal yönetim, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik çalışmaları olmaya devam edecektir.”

patronlardunyasi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x